ی ی

ҿ

ی ٬

ی ҿ

ی

ی ی ٬

ی ی

ی

یی

ی

ی ی

ی

ی ی

ی

ی ی ی ی

یی ی

ی

یی

ی ی

ی

ی ѐ

ی ی

ی ی ی

ی ی

ی

ی یی

ی یی

یی

ی

ی یی

 

ی ی ٬

ی ییϿ

ی ی ʿ

ی ی ̐ ʐ

یی

ی ی ی

Ȑی

ی ی ȁ

ی ی یϿ

 

ی

ی

ی

Ȑی

 

ی ᭐

ی

ی ی ی

ی ی

 

ی ی ...

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com