ادبيات كارگرى

 

 

جنبش کارگری در ایران

 

تجربهی شوراهای کارگری در ایران؛ آن چه بودند، آن چه باید باشند! - بیژن هدایت

بیانیه کارگران ضد سرمایه داری

هفت تپه؛ جلوهگاه ستیز علیه سرمایه - مصطفی حدائق

طبقهی کارگر و چهل سال مبارزه علیه بربریت اسلامی سرمایه! - بیژن هدایت

نان از میان طلای کثیف! - میترا زارعی

جنبش کارگری و دولت سرمایه - (ح. الف) مصطفی حدائق  

تشدید جدال درون بورژوازی جهانی، طبقه کارگر ایران، قربانی یا تاریخ آفرین؟ - کارگران ضد سرمایه‌داری

طبقه کارگر ایران، چشمانداز وحشت و دورنمای امید - ناصر پایدار

راه و بی راهه، چه کنیم؟ - مزدک کوهکن

نگاهی به جنبش کارگری ایران و تصرف شورایی کارخانهها - بهرام دزکی

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی - رها پتکی

سیاهی ازدواج سفید در غیاب جنگ علیه سرمایه - مزدک کوهکن

جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار - ناصر پایدار

زنان کارگر، کار مولد یا غیرمولد؟ - عباس منصوران

کارگران، دو راهی نابودی یا خیزش ضد سرمایهداری - اميد خرم

این سرگذشت توست که میگویم! - محسن حکیمی

برای مبارزه علیه سرمایه، سوای سازمانیابی شورایی راه دیگری نداریم - امید خرم

جنبش کارگری ایران و جمهوری اسلامی - ناصر پایدار

تنزل روزافزون معیشت کارگران و بازار کساد صاحبان خودروسازیها - جمعی از کارگران ضد سرمایهداری

گزارش های کارگری سرمایه ستیز یا نوحه سرا؟ - رامین حیدری

دربارهی مبارزات کارگران معدن بافق - ماه منظر دیناروند

ملاحظاتی دربارهی اعتصاب کارگران معدن بافق - خسرو غلامی

بیکاری و مقابلهی ضد سرمایه داری با آن - جمشید کارگر

بحثی پیرامون کار مزدی و سرمایه - احد سامع - منبع: رادیو صدای زنان

لغو بی درنگ کار کودک، یک ضرورت از منظر سوسیالیسم! - سوسن بهار

درد و دلهای کارگری - امید خرم 

بربریت سرمایه داری را نپذیریم - عزیز فرشادی

نقش زنان در اعتصاب ماه مه 1308 کارگران شرکت نفت - کانون مدافعان حقوق کارگر

قانونی کردن کار کودکان - محمد لطفی

هدف هدفمند کردن یا حذف تدریجی یارانه ها چیست؟ - سهراب شباهنگ

پروژهی توسعهی مشاغل خانگی - محسن شرقی

دورکاری: تلاش دیگر رژیم برای بدتر کردن شرایط کار و زندگی کارکنان مزدی - بهروز فرهیخته

زنان شاغل ایرانی، کجا ایستادهاند؟ - والنتین م. مقدم - ترجمه: نریمان رحیمی

وضعیت طبقهی کارگر در تهران - امین قضایی

پرستاران - ناصر آغاجری

مزد حداقل سال 1389: گامی دیگر در تشدید استثمار مطلق کارگران - سهراب شباهنگ

نگاهى به سير تشكل پذيرى و تشكل يابى كارگران - محمد شمس

روایتی از روز جهانی کارگر در ایران! - بهرام رحمانی

پیروزی در گرو به میدان آمدن طبقهی کارگر است! - پارسا نیک‌جو

زنان در بازار کار ایران* - شیوا نظرآهاری

مفهوم واقعی طبقه‌ی کارگر - خسرو صادقی بروجنی

نت ورک مارکتینگ، شيوهی جديد سرمايه داری برای استثمار انسانها - افشين شمس قهفرخی

روزان و شبان کارگاه، گزارشی از کودکان کار - شيوا نظرآهاری- سعید حبیبی

جنبش کارگری و سازمانیابی ضد سرمایه داری، کدام نوع تشکل یابی؟ یا متشکل شدن کدام جنبش؟ - ناصر پایدار

نان و آهن و دارو - سولماز سعيدى

جنبش لغو کار مزدی: هم استراتژی، هم تاکتیک - ناصر پایدار

دزد نیستم، برای تحصیل دست فروشی میکنم! - مریم نظری

یک تجربهی تلخ - محمد شمس

تشدید توحش آمیز استثمار نیروی کار، ترک تحصیل فرزندان خانواده های کارگری - ناصر پایدار

خشونت کلامی علیه زنان کارگر - پریسا کاکایی

بُغض الیورهای کوچک! - ترجمه: مهتاب صفرزاده

جشن ماه مه و شعارهای کارگران و زحمت کشان ایران - سرمقالهی روزنامه ی آژیر

جنبش کارگری و سندیکای وابسته - فرشید فریدونی

فرقه چیست و فرقه گرایی کدام است؟ - حسن وارش

درک عضلانی از مفهوم طبقهی کارگر! - آرش کمانگر

جنبش کارگری و لغو کار مزدی - وحید تقوی

سیر رخدادهای اقتصادی، سیاسی روز و جنبش کارگری ایران - ناصر پایدار

اینجا عسلویه است: ته جهنم! اینجا لبخندی بر لب نمی بینی! - افشین کوشا

پسرکان کفاش از ممنوعيت کار کودک چيزی نمیدانند - بنفشه سام گيس

کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران - محمد شمس

تشکل کارگری و مقاوله نامهی هشتاد و هفت سازمان جهانی کار - محسن حکیمی

به امضا کنندگان طومار تقاضای آزادی تشکل کارگری - ناصر پایدار

وضعیت زنان شاغل در کارگاه های زیرزمینی - فاطمه رحیمی

تشكل كارگرى به مثابه جنبش اجتماعى طبقهی كارگر عليه سرمايه دارى (متن سخن رانى) - محسن حكيمى

دست مزدهای پایین و رابطهی آن با آسیب های اجتماعی - بهرام رحمانی

روزنامهی حقيقت - سينار گلريز

تاريخ مختصرى از سه دهه جنبش كارگرى در كردستان - ح. شهرام

درد مشترک - محمد شمس

سنديكا بى بديل نيست - محسن حكيمى

سنديكا سازمان بى بديل كارگران - حسين اكبرى

اسنادى از جنبش كارگرى و كمونيستى ايران

وضعيت مادی طبقهی کارگر ايران - عبدولايف

مطالبات اجتماع كارگران تهران در سال 1328 قمرى - برگرفته از: روزنامهی اتفاق كارگران

ملاحظاتی دربارهی تاريخ نگاری طبقهی کارگر - آصف بيات

طبقهی كارگر شهرى - يروند آبراهاميان

تشكل فراگير كارگری - محمد شمس

برگی از تاریخ جنبش کارگری ایران - رامین عبدالهی

مراحل عمدهی نهضت كارگری در جنوب ايران - ستاره سرخ

درباره‌ى صنعت نفت و مبارزات كاركنان آن - جمشید کارگر

مكاتيب وارده: وضعيت كارگران - ستاره سرخ

واقعيت ها و ضرورت ها - محمد شمس

يادداشتى چند از تاريخ پر افتخار سازمان كارگران - جعفر پیشه وری

جنبش‏ سنديكايى در ايران - آ. سلطان زاده

تاریخچهی حزب عدالت - جعفر پیشه وری

اتحادیه های کارگری - محمدرضا سوداگر

نامهی سرگشاده به همكارانم در مورد سفر هيات نمايندگی آی. ال. او. به ايران - محمد شمس

ممنوعيت كار كودك، بذر فرداى سوسياليسم است! - سوسن بهار

ملاحظاتی در مورد فراخوان بين المللی دفاع از حقوق كارگران ايران - محمد شمس

نخستين تشکلات کارگری در ايران - جليل محمودی

تشكل كارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقهی كارگر عليه سرمايه داری - محسن حکيمی

از "اسپارتاکوس" تا "اقبال مسيح" - سوسن بهار

 

 

جنبش کارگری در جهان

 

جنبش کارگری بریتانیا در ابتدای قرن بیستم: ملی‌‌سازی و یا کنترل کارگری؟ - پاتریک لو تِرِاوندا

حمایت یا مجازات کودکان فقرا! - نازنین و یامین

نوستالوژی مه 68، رویدادی که تکرار نشد - مرجان افتخاری

سوسیالیسم و تعاون - آنتونیو گرامشی - برگردان: رضا اسکندری

ایستادگان شب و سرمایه آفرینان روز! - ناصر پایدار

کارگران مهاجر شیخ نشینها و شرایط اسفناک زندگی و کار آنها - سیامک ستوده

دیدگاه مارکس دربارهی رابطهی اتحادیههای کارگری و حزب سیاسی طبقهی کارگر - محسن حکیمی

به‌ نام ما، به‌ کام دیگران! - دُمیتیلا باریوس دوچونگارا - مترجم: احمد شاملو - ع. پاشایی

معدنکاری از سوما صحبت میکند - اوموت آکپینار، آژانس خبری فرات، سوما

کارگران مهاجر و تشکلهای اجتماعی - کارگری در ایالات متحده - کیم مودی - مترجم: نسرین ابراهیمی

مادر جونز - گِرگ اوکسلی

از تجارب جنبش کارگری دیگر کشورها بیاموزیم! - نسرین ابراهیمی

بنگلادش، جولانگاه جنایتکاران در صنعت پوشاک آماده - اولیور کایرن

کابوس بیکاری، رویای داشتن کار - محمد شلیله

کودکان رنج در معادن هند - گاردینر هریس - ترجمه: فرهاد مرادی

دیوان‌سالاری و اصلاح‌طلبی در اتحادیه‌های كارگری - کریس هارمن - ترجمه‌: مزدک دانشور

زنان کارگر و مبارزه برای نظارت شورایی کارگری - اُدری وایز - برگردان: خسرو شاکری

جنبش کارگری مصر در انقلاب ٢٠١١ - جلیل محمودی

جنبش کارگری فیلیپین از حکومت نظامی تا دیکتاتوری اقتصادی - هاله صفرزاده

بحران: جنرال موتورز ورشکسته میشود!

با زنان در مکزیک: تجربهی اشغال زمین توسط زنان بی خانه در مکزیکوسیتی - فریده ثابتی

حقايق سادهی سوسياليستی - پُل لافارگ

کارگران مصر به پا میخیزند! - جوئل باینین

بیانیهی فعالین مستقل اتحادیههای کارگری: انقلاب، آزادی، عدالت اجتماعی! - برگردان: پریسا نصرآبادی

موج اعتصابات کارگری، مصر را فرا گرفته است - روزنامهی گاردین - ترجمه: ایوب رحمانی

یک روز برای کارگران مصری - بیانیهی اتحادیههای کارگری مصر - ترجمه: فرزاد نازاری

تریدیونیونیسم - آنتون پانه کوک - مترجم: مهران امیری

کارگران فرانسه در حرکتاند - آلن وودز - برگردان: سروش دشتستانی

نامهی مکزیک - بهرام قدیمی

اعتصابات کارگری در انگلیس - گزارش: اکونومیست - برگردان: محبوبه مشکین

جهانی کردن، کار خانگی و بهره کشی طبقاتی از زنان - احمد سیف

گفت و گوی سوسن بهار با کایلایش ساتیراتی به مناسبت سالروز جهانی لغو کار کودک

دوبی بر دوش كارگران جنوب شرقی آسیا ساخته شد - مایك دیویس - برگردان: بابك پاكزاد

اقبال مسیح، اسپارتاکوس معاصر - گفت و گوی سوسن بهار با احسان الله خان

آمریکا: درسهای اشغال کارخانهی ریپابلیک کدامند؟ - جاش لاکر - مترجم: بابک کسرایی

سخنرانی در اول مه - النور مارکس

اوژن پوتیه و انترناسیونال

جامعهی بين ‌المللى کارگران: تاسيس، تشکيلات... - ويلهلم آيشهف - برگردان: فرهاد بشارت

نان يا خون - ميلتون ملتزر - ترجمه: کیومرث پریانی

جنبش‏ سنديكايى اسپانيا و كميسيون‌هاى كارگرى -  كاماچو - مترجم: هدايت مهربان

جنبش کارگری سوئد و اتحادیهی سراسری کارگران - ناصر پایدار

گزارشی از تظاهرات بر عليه رفرم هاى ارتجاعى - محمد شمس

ودکا، کلیسا و سینما - لئون تروتسکی - برگردان: امین قضایی

وقتی کارگران، کارخانه را کنترل می کنند - بهرام قدیمی

خود گردانی در آرژانتین - مایکل آلبرت - ترجمه: مریم خراسانی

خود به خودى و رهبرى آگاهانه - آنتونيو گرامشى

نمونه ای از اشغال کارخانه و مدیریت کارگری - فليسيتاس ترويه و بهرام قديمی

سازمان هاى زنان در جنبش كارگرى - هريت كلى هيلز

مرگ هنگام کار - ايگناسيو رامونت

كار كودكان، پنهانى ترين راز دنيا - ترجمه و تنظيم: سوسن بهار

كارگر كارخانه - آنتونيو گرامشى

بردگی مشدد کارگر: رمز موفقیت مدیریت ژاپنی - بیژن هدایت

اعتصابات به تنهايی به آزادی نمی انجامند - هيزل کرافت

نمایش قدرت عظیم اتحاد کارگران - بیژن هدایت

براى يك دورهی جديد - بهرام رحمانى

زنان کارگر در قعر - بیژن هدایت

با بچه‌هاى گلوبال مارش - سوسن بهار

كاروشى او را كشت - بيژن هدايت

Home