ѐѡ ی یϿ

 

 

ی ی ی ѐ ی ی ѐ ی.

 

ѐ ی یѡ یی یی . ی یѡ ی ѐѡ یی ی ی. یی ѡ یی ی塝 ی یی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ѐ یی ی ی. 䭐 ѐѻ یϡ یی ѐѡ یی ی ѐ ی ی ѐ   ی. ѐѡ ی ѡ ی یϡ ی یی یϡ ی ѐѡ ی 䡝 ی ѐ ی ی ی ی ϡ 塝 ی ѐ ی ی یی ѐ   ϡ ی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ϡ ی ی ѐ ی сی ј ی یی. Ԙ ی ی ی ی یی ی ی . ʡ ѐ ی یی ی ی ی ی یی یϡ یڡ ی   坭ی ی ی 仝ی ی ѐ ی ی эی ϐی یی. ѐ ѡ یی ی ی ϡ ی  ǐ ی یϡ ϐی .

ی ی ʝی ی 坐ی ییی ی یی ϝ ѐѡ ی ی ی ی ݘ یی یی ی ѐ ی. ی یی ʐی ی ( ی ی یی ) ی ی 坭ی یی ی ј ی ی ی ی. یی ی ی ی ی ѝی یی ی 䝝ی ی ی ی ј . ی 塝 یی یی: ییʡ یی ی ی 塝 ی ݘϡ ی ی ی ی ی یΡ 䭐 ی ی ی () ی ϡ ی ی ی ی. ی ی یی یی ǻ ϡ ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی .

ی ͘ ی یϡ ی ی ی ͘ ی ѐ ی ی یی ی ͘ ی Ԙ ی ی ǘʝ ی .  ی یی ǘی ی ی یی یی ϡ ی ی ѐ ی ی 坭ی ی . ی ѐ یی ی یی یی ی ی ی坡 ی. ی ی یی 坐ی ѐ ی ۱۳۸۸ ی坝ی ی ی ی ͝ یی ( ی 㭘 ) ی یݡ ی ی ی " "ǡ ی ی. ی ییی ی یҡ یی ʻ ی   یی ی ی ی ی ی   ی ۱۳۸۳ Ԙ ی ی :

ǐ یی ϡ ی یی ی . ԝی ی یی: ی ی .... ی ѡ ی یی ی ی ʻ ی یی ی ی یی .  ی䭐 یی .

ی یی ی ϡ ǐ Ԙ ی ی ی ǡ ی ی ѐی ی ییی یی ی ͘ ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ǘیʝԡ یی. ی 䭘 坐 ی ی ی ی 捘ی ی ی یϡ ی ی˝ ی یی ی ی یی. ی ݡ ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ی . ی ی 塝 ی یی یی ѐ ی یی ی. ی ی ǐی ی ی ͘ ی ی. ǐ یʡ ʘی ѐ ی јӝ ی ی یی ی ʝ ی یԡ э ی ϡ ی ی ی ی ی ی یی . ی ǡ ی ی ѡ ی ѐ ی یی. ی ϡ ی یی یی ی یی یی ی یی یی ی . ی ѐ ی ǡی یی یی. ͘ ی ی ی јȝ ǡ ی ی ی坝ی ی ԝǡ ی ی 䝝ی ԡ ی ӻ یی ی یی . ی یی ی ѡ یی یی ی ی ی ی ی . ی ѐ: ʝیی ј ی ѡ ǡ ǡ ʡ ی ی ی ی یی ی یی ی ی ѐѡ ی ی ی ی: ی ی یی ی ی ی!

ی ی ی ی ͘ ی ی ی. ͘ی ڝ ڝ ی ڡ ی ی ی 塝 ی ᝝ی ی ڻ . ᭘ ю ͘ی ی ǘ . ی ی ی ǘ  ϡ ی یی. ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی 廝 ی юǡ ی یی ی یی. ی ی ʡ ی ی.  ی ی ѐѡ ی ی ی ی ی. ی ی یی ѐ ю ǘیʡ ی ی. ی ی ی ѐѡ یی ی ی یی ی ی یی یی ǘ ѐѡ ی ی.

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com