معجزهی خاموش

ترانه: ایرج جنتی عطایی - آهنگ: بابک سعیدی - آواز: داریوش