Ԙ ی :

ی ی یѻ Ͽ ی ی!

 

ی ی

ѐ: ی ی

 

ی :

ی ی یی ی یی: ޻ ی ϐی ی ی ی ԡ ǡ ǘ Ә ی ی 㝍ی ی یی یی ϐی ѐ ѡ ی ی یی یԝی ϡ . ی ǘی ی ی ј یی ی ی یʝی ییی ی ی یی ی ϡ یی э یی (یی) ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

ی ی ی ی ی ѻ یی ی ی ی ی ی ޻ یϡ یһ   ی ی ی ی ی . ی ѻ یی ی یی ی ԝی ј یʝی ی ی . ی ی ی ی ی ѡ ی ی ԝی (Methodology) ی ی ی ی. ʝ ی یی ی ی- ی ی ی ی ی ՝ ی Ș ی ی . ی ی ی ی ی ی ϡ Ԙ یی ϻ. ی Ԙ یϡ ԝی ی ی ی Ǎ ی ی ی ی ی یی ی. Ԙ ی ѡ ی ی ϡ ی Ԙی (Torturing the data) ی ی ی ی. 

Ԙی ی ی ی Ȼ ی ی ϡ Ԙی ی (Torturing the criteria) ی ی ی ی ی ی ی ی یی.

ی ی ی ј ی* ی ی ی ی ی . ی یی ی 1386-1380 ی :

           80                 82              83             84             85              86

          14.2              11.8           10.4          11.5          11.3           10.5

㭍 ی ʡ یی ی 1383- 1380 ی ʡ 1384 ی ی 1384 1386 . ی ی ی ی ՝یی ی ی ʡ ی یی ی یی 1384 ی . ی ی 坝ی ی 1383 1384 ی Ԙی ی 84 ʡ ی ی .

ی ی 1383 ی ی یی ی :

ی ی .

ی ی 1384 Ԙ ی یی :

یԝ ڡ ی ѡ ی ی یی ϡ ی.

ی یی ی ی ʡ ی یی یϡ یی ی ی یی یی !

ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی   ی یی ی یی ی ی . ی یϡ Ԙی ՝ی ی یی ی یی ی ՝ یی ی ی ی . ی ی ی Ϙی Ԑ ʐ ی.

* * *

 

ی ی یѻ Ͽ

 ǐ ی یی یی ȁیϡ ی ی ی. یی ی ی Ә ی یی. ی ی ی یʐی ϐی ی. ی ی ی ی Ә . ی ی یی یی ی یѡ یی ی ی ی ی ϐی یϡ .

ی ی ǐی یی . ی ј ی یʡ ی ی ی ϐی ی ی. ی ی ی یϡ ی یی ی ی ی.

ی ϐ ی ǘ ی یی ی یی ی یی یی ی . ϐ یی: ی ی ی ʡ ѐ ی یی ی ی ی Ԙ ی ی ی Ͽ

ϐ 㭍ی ی یی یی ی ی ی ی ی. 㭍ی یی ی ی ϐ ی یی ی یی یی ی ی ی ϐی ی (ی ) ی 1990 ǘ ییی ʿ

ی ϐ یی یی ی ی یی ی . ی یѡ ǐ ی ی ی ی (ی ) - ی ی ی ( ) -  یی. ی ی ی ی یی ی. ǐ ی یی ی ی ی ی یی یی ǡ с ϡ ی ی ی ی 㘭ی ی ی ی .

ی ݡ یی یی ی ی یی ی ی ی ǡ с ی ی . ی ی ی ی ی ϐی یϡ ی ی یی ی ی یϡ ی Ȑی ی ی. یی ی ʡ ǘ ی ی ی!

ی یی یی ی ی ی ی یϡ 㭍ی ی ی ی یی یی ϐی ی. ی ی ( ی ) ی یی ی ی ( ی ی یی ) ی Ͽ

ی ی یی ی ی ی Ә ی . ی ی ی ی ی ( ) ی ϡ ی یی ی ی ی ( ) یϿ یی یی ی یی ی ϐی ی یی ʡ یی ی یی ی坝ی ی ی ی!

ǐ ی ی یی یی یی ی ی ( ی ی ) ی یی یی ی ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ی ی .

یی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی  ی ϐی . ی ی ϡ ی ی ی ی ی ʡ ی ی یی یی ی ی .

ی یی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʎی یϿ

ǐ ی ϡ یی ی ی یԭ ی ی یѡ ی ی ی ی ی.

ی ی یی یی ی ی یی. ϐ ی ی ی ی ǘی ی یی ی 坐یی . ϐ یی ʡ ی 子یی یی .

Ԙ ϐ ی ی ی ϡ ی ی сی ϡ ی یی یی یی ی ی ی ی!

* * *

 

ی:

* ی ی ی ی ј ی http://www.amar.sci.org.ir

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com