یʝ ی یی

 

Ԙ ی

 

ی یی ییϡ یی یی ͘ ϡ ی ی ی ϡ ی Ӂ ی ی Ԙ یέ . ی 㭐 ی ی ی - ی ͘ یی- ی . ی ی ی . ی Ș.

ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ʘ - ی ی ی ی یѡ ی یϭ- ی ѐ ی ی یی .

ی ی یی ی ی ޡ ǐ ی ͘ی ی ͘ʡ ǘ . یی ҁی ی - یѡ ȭ ی ϭ- . یی ѐ ی ی Ӂ ޡ ѐ ͘ .

ی ͘ ώی ی ی ی ʡ یی ی ی ی ی یی ی ی . ώی ی ʭ ϡ ی ǡ Ӂ ی Ӂ ی ی . ی ی ϡ ی ییی ǘ ی ی. ی ی ϡ ی ی . ȭ .( ١٣٨٣)

͘ ی ی ی ϡ یی ϡ : ی 存ی ی ȁیϡ ی ی ی ی ی ی ʝ یی ی ییѡ ی ی. ی ی ی ی ی ی ی.(ی ی ) ی ʝ یی ی Ș ی.( ) ی .

* * *

 

ی ʡ ی یϺ یϺ یی ی ޭ یϡ یی ی یϺ ی ی ی یϡ ی Ȑی ی ی ͘ ǻ Ϻ Ӂ ی یϡ ی. ی یϿ ی ی ی ϡ ی Ԙ یϿ ی ی ی یی یی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی Ͽ

ی ʡ ѡ یی ی ی ی یϡ ی. ǐ ی ی ی ύ ی ύ ϡ ی ی ی ی .( یӡ ی ) ی یی ی ی یی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .(ԝیی یی ١٣۶١) ی یی ی یی ύ - ʐی - ی یی ϡ یی ییی ѐ ǁی .

یʡ یی ی ی یϐی ی ی - ی یϭ- ѐ یی ی䭐ی یی ʺ ی یی ǁی Ϻ ی 䐝 ʝی ی یی ی ϡ یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی . ǘ坡 Ԙ یی ѐ ی ȡ ی ی ʝ ی Ϙ ی ی ی ی ѡ ی ی یʭ یϡ یی. ی ی јی ی ی ء یی یϡ ی . ی ی یʝی ی ی ی ی یϡ ᭘ ی ј ʡ ʘ یʝ یی ی . ی ی ی ϡ ی ی یʭ . ی ی ی ی ی ی ʝ ϡ ی ʭ یϡ یʭ ی ی ی ی. ی ی ی.

یی ی ǡ ی ی ی ی ی ʺ یی ی ی ǡ یҘ ی Ԙ ϐ ی ͘ ی ی ی یی Ԙ ی ی.

ی یʡ ی ی ی . یʝǡ ی ی یی ی ی. ی ی ی ی یی ϡ ʘ ʘ ی ی ی ی یʭ ی. ی ی ی ی یϡ ی ی . ی ی ی ی. ڡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ϐی ѐی یʭ ی ی ϐی ی ی ی . ی ی ͘ی یϡ ی ی ی ی یϺ ʐی ی ی ی ͘ʡ ی یϡ ی یԭی ϡ ی ی ی . یʝǡ ی یی ی یϡ یϡ ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ڡ ی ی ی ی ѐ ی ی یϡ ی ی ی ی ѡ Ԙ .

یʝ ی ی ی ی ی ی Ԙ . ی یی ی ی ی ی.

јی یی 坡 ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی یی ی ی ی. ی ʡ یʝ ی ʭی ی.

یʝ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یʭ ی Ȑی. ی ی ی ی یی ی ϡ ی Ԙ . ی یԭ ی ϐی یی ی یی ی ی ʘ ѐیی ی ییϡ یی ی ȁ.

ی ی ی ͘ی یϡ ی ʻ ی ʻ یی. ʝ ی ی یی ی ѐ ی ϡ ی ʝǻʡ ی یی. ی ǡ ی ی ̭یی .

ی ǡ یی ʡ ی ԁ ǎی ی ی ی ی ی ی یی ی یی . ͡ ی ی ی ی ی ی یی ی.

ی ی یی ی ϡ یی ی ʻیی ϡ ͘ یی . ی ی ͘ ʝ ی ی یی јȝ ی ی ͘ ی ی. ی یҡ ی ǡ ی ی. ی ʝ ی ͘ یϡ ی ی ییی ی ی. ی ی ی یییی Ș. ѐ ی ی یی یϡ ی ی یԭی ی ی ی ϡ ی ی ی ی - ی - ʐی ی ϡ ی ی - ی. ی ی ʡ ی ی یی یϡ ی ی ی ی یϡ ǐ ی ی ͘ . ی ی یϡ ییی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ʡ یԭ ی ی یϡ ی ϡ ی یԭی .

ی یی ی ϡ ی ی ی ی. ʡ ی ی ی ی ی ی .

ی э ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی یȝی یی ی . ی ی ی ѐ یʡ ی یی یی .

* * *

 

Ԙ ی ی ی یی ی ʡ ی یی Ԑی Ӑ . ی 㝍ی ј Ϙی ی ی Ԑ یی ی .

Ԙ ی ی ی ی Ϙ 㭘ی ݘی Ϙ ی Ϙ ی . یی ی Ӑ ی ی ی Ϙ ǁ ی .

ȝی ی ѐ ی ی ی ی ϻ ʭی یʻ .

ی ی Ԙ ی ی ی ʭی :

www: shokoufehtaghi.com

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com