زن

 

مزد علیه کار خانگی (۱۹۷۵) - سیلویا فدریچی - ترجمه: سروناز احمدی

مبارزه با آزار جنسی، ضرورت جنبشی طبقه‌ی کارگر است! - الکس پرس

رُزای سُرخ - ی. کهن

مارکسیست‌ها و مساله‌ی زنان - جواد راستی پور

کمونیسم و خانواده - الکساندرا کولونتای - ترجمه: نیکزاد زنگنه

مارکس و انگلس: درباره‌ی آزادی زنان - هال دریپر - ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه

جنبش رهایی زن: رزمنده و فراگیر - لیلا دانش

سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس - مارتا ای خیمه‌نس - ترجمه: فرزانه راجی

حرفه‌هایی برای زنان - ویرجینیا وولف - ترجمه: رها دوستدار

جهانی شدن، اصلاحات ساختاری و جابجایی در جنبش‌های زنان - ناصر پیشرو

زمینه‌های اجتماعى مساله‌ى زن - الكساندرا كولونتاى - ترجمه و تلخيص‏: پروين اشرفى

در رثای خروش زنان در هجدهم اسفند 57 - تهیه و تنظیم: پوران نوایی

رویکردهای جامعه شناختی به جنسیت - امین قضایی

ساخت سوسیالیسم به معنى رهایى زنان از بندها و حمایت از مادران است - لئون تروتسكى - برگردان: رضا اسپيلى

سرمایه سالاری، تبلیغات تجاری، زنان - احمد سیف

به بهانه هشت مارس - لیلا دانش

قتل ناموسی: تحلیلی مارکسیست - فمینیستی - شهرزاد مجاب

زنان، کار و انباشت سرمایه در آسیا - جایاتی گاش - ترجمه: اکرم پدرام‌نیا

فمنیسم بازار آزاد - جوانا برنر - مترجم: اکرم پدرام نیا

مبارزه‌ی طبقاتی و آزادی زنان - تونی کلیف

بازار خدمات جنسی - احمد سیف

سرمایه‌داری و کار زنان - پراودا

جنبش و تشکل‌های زنان در دوران انقلاب مشروطه - یونس پارسا بناب

اسلام و مساله‌ی زن پس از انقلاب بهمن، سه مرحله، سه پرسش* - مهناز متین

اسطوره شناسی ختنه - امین قضایی

زن؛ دیرپاترین انقلاب - جولیت میچل - ترجمه: اکرم پدرام‌نیا

گزارشی از زنان دست فروش در مترو - منبع: سایت همصدا

رزا لوکزامبورگ و مساله‌ی زنان - لیز مندل - ترجمه: سروش دشتستانی

سی سال پس از انقلاب: روز زن 1387 - لیلا دانش

قاچاق زنان - اما گلدمن - برگردان: گلناز ملک

خانه نشین کردن زنان در خدمت تجارت - بتی فریدان - ترجمه‌: فاطمه صادقی و یاشار گرمستانی
بخش نخست                    بخش دوم

بحث روسپی گری در ادبیات معاصر فارسی - فیروزه مهاجر

روز زن - الکساندرا کولنتای - برگردان: صبا راهی

باز هم درباره‌ی اقتصاد سیاسی رهایی زن - روانتری - مترجم: افشار

اقتصاد سیاسی رهایی زنان - مارگارت بنستون - مترجم: آ. یونسی

کار زن در سرمایه‌داری - مارگارت کولسون - مترجم: آ. یونسی

خشونت مالی، پدیده‌ای پنهان در خانه‌ها - نیلوفر انسان

ستم جنسی - مهدی الهیاری

Home