ی ی

   یی

: ǘ ی

 

یی ی ی ѐ یǻ (ی )

 

ی ȝی ی یی ی ǘی ی یی ѻ ی یی ǝʡ ی ی یی : یی یی ی ی ی ی ی ǝʡ یی ی یی ی ی ی یی یی یی . ی ա یی ǡ ی ی ѐ ی یی э یی 㝍ی ѐ Ϙ ی ی ǐ ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ѐ ی Ϻ ѐ .

یی ی ی ѐ ϡ ی ی ѐ ی ޝ ѐ ی ی. ی ѐ Ȑی ی ی ی ی 㝍ی یی یʝی ی ی ј ی یی ی ی . ی ѐϺ ѐ . ی ڡ ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ҡ ʡ یی یی Ϙ ی ϐ 㝍ی . ی یϡ ی䝝 ی ی ی . ی ی ی ی ϐی یϡ ی ی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی ی Ӂ. ی ی یی ǁی یی ǝ.

یΡ ی ی یی ǁی ی ی ѐ ی ی ی . ی ی یی ی ی Ԙی ѐی ی . ی ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی Ԙی ѐی ی یی . ی ی ی ʡ ѐ Ȑی Ԙی ǐ ی ی ی ی ј . ی ی ی ѐ ی ʝی ی ی ی ѐ . ی ی ѐی Ϙ ϡ ʭ ی ѡ ی ی یی. ۱٨۴٧ ȍ . یی ۱٨۴٨ ѐ ی . ی ԝ یی ی ی ѐ یԝ ی ی ی ی یԝ Ȑی. ی ی ی ی یϡ ی.

 

ѐ ʘیی یی

ی ی ی ی (ی ) ی ǁی ی یی یϡ یی . ی ی ǁی یی ی : : ی ی یی ی یی ѐ یϡ ѐ ݘی ی јʝی ѐ ی. : ی ی ی ی ی (یی ʭ ی ی یی) ی ی ی یی ی ی ی ϡ ی. ی ی ی ǁ ی یϡ ییی ی .

ی ی یی ی یԝ ی ی ی ی یϺ ی ی ی ی ی یʝ ی . ی ی ی ǁ یی ی ʡ یی ی ی јʝ یی ی ی . ی ی ǁ یی ی ی јʝی یی ی یی ی ݘی ѐی ی ی .

یی یی јیی ǝ јیی ی јҐیی ی. јیی ی Ԙی ی ѐی ی ی ی ی 㭘 ی ی یԝ . ی ی ی ѐ ی ѐ ی . ی یѡ ی ی ی ی ѐ ی ی یэی ی ی ی ی. ی یی یی ی یی ی یی ی ی ی ی坐ی ی .

јҐیی ی јیی ی јی ی ѐ ی ی. ی јʝی ѐ јʝی ی ی 捘 ǻ  ی. ی јʝی ی ѐیی ی ѐ ی ی ʭϝ ی ی. یی یӘ ѐ ی ی ی ʘی ѐ ʭ ی ی ی ی ی

 

یی ѐ

ی ی یی یی یی یی ی ǁ ییϡ ی ǁ یییی ј ی یی یی ی ی : ǘ ی . 㝍ی ی ی ی ѐ ی ی ی ʐی . э ی یԝ ϡ ی یԝی ( ǝ) ی ی ی ی ی. ی ی ی . ی ی یϡ ی Ԙ ی ی ی. ی ی ȍی یϡ ǘ ѐ ی ی ϡ ی ی ی یʝ ی ѐی ی ی یی ѡ ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ϡ یی . ی ی ی ۱٩۳٠ ǘ ی یѡ یԝ ی ی یی ی ی ی. ی ی یی ی ʅ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی .

ی ی ی ی ی ی ѐ یی ϡ ی ی ی یی υ ی - ی ی یی ی ǘی ʡ ی ʝ ی ی ی ی یی یی ی ی .

ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یی . ی ی ی یی ʡ ی ی یѡ ѡ ی ی ی ی ی ی یی ی یϡ Ԙی ϡ ǐ 坘ی. ی 㝍ی Ԙ ی یی یϡ ی ʡ ی ی. ی یی ی ی ی ی یی ی ʡ یی ی ی .

ی ی ǐ Ԙ ی ی ی . یی ی ј ی یی ی ی ییی یی ی.

یԝ ی ѐی یی ی ی ی ی ی ی یԝ ѐ ی . ی ѐ ی ϐی ی ی ی ی ی. ѐ ی ʺ ی ی ی ی ی . ی ی ѐ یی ѐ . ی ی ѐ یʺ ی ی یی ی ȍی ی یݝ ʡ . ی ی ی ی یʝ یی ی ی ی ی ی.

ی یی ی یԭ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی یی ی . ی ی ی ԝی ی ی یԝ یԝ ی ی ی ی یی ی ј Ԙ . یʝیی ȝیی ی ԝ ییی ی ی ی ی .

 

: ی یی

ѐ : یی ѐ

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com