Ӂیی: ی

 

ی یی

 

ی ی ی ی ی Ӂی Ͽ ی ی Ӂی Ͽ ی Ӂی ی ی ی ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی Ͽ ی ی ی ی ی ی ی Ӂی یϿ ی ی ی Ӂی ی Ӂی یϿ ی ی ԝ یی ی یی یی ی ی. ی ی ی ی ј ی یی ی ی Ӂیی یی ی ی ی ѝ ی یی ј ی ی ی ی ی.

ی یѡ ی ی Ӂیی ԝی یی ی ی ی ی یی Ӂیی ی یی ѡ یی ی ی ی ی ی ی ʿ ی ی ی ی ѡ ی یی ǝ ϡ ȁی ی ی ی ӡ یی ی ی ی ی یی ی ϡ یی ی ... ی ی ی ی یی ی یی ی ی یʿ ی Ӂیی ی ی ی یʿ ی Ӂی ʿ ی ی Ӂی ی ی ی ی یʿ

 

Ӂیی

ی ی ی Ӂیی ی ی Ԙ یی ی Ԙ ی . ی یϡ Ӂی ی Ϙ Ϙ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ʝی ی ی یی ی ی ی ی ی . ǐэ ѐ ی Ӂی ǘ یی یی ی ی ѐی ی ی ی ʡ ی ѝ ی یی ی ی ی ی ی ݘی ی. ی ی ی Ԙی Ӂیی ی ی ѐی ی ѐی.

ی ǘ ҁی یی یی ی ی ی ی ی . ی یی ی ѐ сیѡ یی یی ی ǘ ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی .( ی ی یی Ӂیی) ی ی ی یȝیϐ ی یی ی ی : ی Ӂی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی Ԑ ی یی: ی ϡ Ӂیی ی ی ϡ ǘ Ӂیی ی .(یی ی ی ی ی ی)

 

ی Ӂیی

ی ی یی Ӂیی ی ی ی : ǐ یی ی ی ی ی ی یی ی یԭیی . ی ʝی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی یی . ی یʝی یی ی ی ی ی Ӂیی ی ی ϡ ی ی Ӂیی 㭍 ی یی . ی ی ی Ӂی ی ی ی . ی ی ی Ә یی ԭی یی ی ϡ ی یی ѐ ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǝی ی ی ی. ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی Ԑی ȭی ی ی ی ی ی ی ی ی. ǐэ ی ی ʭیی ی ی ی ی ییϡ ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ییϡ ی ی ی ǐ ی ی ی ی э ی یȝی یی یی.

Ӂیی ی ی ی ی . ی ی ی Ԙ ݡ ی ی یی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی . ی ݡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ǎލی Ә ی ی ی ی ی ی ییی .

Ӂیی ی . ی ی ϡ ی ӡ یʝ ... 㭍ی Ә ی یی Ә ییی ی ژ ӡ ی ی ... . ѐی ی Ӂیی Ԙ ییی ی ییی ی ی . یی ی ی ی یی ی.

Ӂیی یی یی . ی ی ʡ ی ی Ԙ ʐ ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی.

ی ǘی Ӂیی ϡ ی ی ی 㭍 ی ی یی ј ی ی ی ی ی Ӂی ی . ی ی ͘ی ی یی ی 㭍 ی ی ی ی ی јϐی 䭐 ی Ѻ ی ی䭐 ی . ی ی ϡ ی ی Ӂیی ی ! ǐэ ݡ ی یʡ ی ی ی یی یی ی Ӂی .

 

ی

ی یی Ӂیی ی :

: јϐی. ی ی ی ی Ӂیی ی. ی. ی ی ϡ ی ǐ ی ϡ یی ی. ی ی ی ی ی ی ی . ی Ӂیی ٝ ی ی. ی Ӂی ی ی ϡ ی ی ی ی یӁی ی. ǡ ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یϡ ی јϐی .

јϐی ی Ӂیی ј ی ی јی ی ی:

Ӂیی ی ی ی ی ی ѐیی ی. Ӂیی ی ی ی ی ی ی ی ی. Ӂیی ی ی ی ی یی ی یϡ ی ی ی.( Ӂیی ی ی )

: ی ی ییی یی ی јϐیی . ییʝ ی јϐیی یی ژ ی ی. ی Ә Ӂی ی ی. Ӂیی 捘ی ی ی یی ی. Ϙ ی Ϙی ی ǘ ͘ی یی. ǡ ی یی ی Ӂیی ی . Ӂیی ی ی یی ی ی ی ϡ . ی Ӂیی ی ی ی Ϻ یی ی ی ی ی یԭیی ی ی ی ی ی ی ی ی (Ϙ) ی ی ی ی .

: ی ی ی. ی ѡ ی ی Ӂیی . : ی Ϙ ϡ ی Ϙ ی έی یȭ. ی ی ی ϐی ʭی ی ی ی Әӡ ی . : یی ی یی ی ی Ӂیی ی.

: ی . ی یϐ Ӂیی ی ی ǘ ی ϡ ی ی ͘ ی 存ی ی ی. ی ی ی ی Ӂیی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی. Ӂیی ϝی ی ی ی . ی ی ی ԭی ی ی ϝ ی ѝ ی ی ی ی .

ی یی ی ی ی ی ی :

- Ӂیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

- Ӂیی ی یʡ ی یی ی ییʡ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی .

- Ӂی یی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی.

- ی ی Ӂیی ی ی یی ی یی ی . ی ی Ӂی ی ی ی ی ی ی Șی ی ی ی - یی ی ϐ- ی јی .

- Ӂی ی یی ǘی Ӂی ی ʝی ϝی ی یی ی ی ی ی ی ی . Әӡ ی ی ی ی ی ی.

- ͭیی Ӂیی ی ی ѝی ی ی ԝی ی ی ی ی ی ϡ ی ی .

- ی ǘی ی یی یʡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . 㭁ی ی ی ԭ ی ی یی ی ی یȝی ی .

- Ӂیی ی ی ی ی. ی ی ی یҝ ی ی ی. ی یѡ ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ԭ ԭی . ی ی Ә ی ی ی ی یȝی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

- ی ی ی ی ی ی ȭ ی : ǐ Әӡ ی یҡ 䐭ی ͘ی یʭ ی ی ی. یϡ ی ԭ ی ǘی Ӂیی ی ی ی ԭ ی ی .

 

Ӂیی ی

ی ی Ӂی Ӂیی ی. ی ی ی یی یی یی ی ی یی . یی Ґی ϡ ییی Ӂیی ی ی ی Ӂیی ی ی ی Ӂیی ی . ǐ ی ی Ӂیی یی ی ϡ ی ی ی ی ԡ یی ی . ی ی ی ی Ӂیی ی ϝ یϡ ی ǘ Ӂیی ی یی . э ی ی ی ی ی یϡ ǘ ی ی ی ی ی.

ی ԡ یی ی ی . ی ۡ ی ی ی ʡ ی Ԙ ی ی ڡ ی یی یی .(یی ییی Ӂیی )

ی ی ޡ ی Ӂیی ی ی ی . یی ۹۰ ی ی ی یی ی یی ǘ Ґ ϡ یԝیی ی ی ی .( ی)

یی ی Ӂیی ی ی یی ی ی Ӂیی ی ی ی ی یϝ ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ϡ .

یی ی Ӂیی ǘی ی ی ی ǘ ҁی ی ی ۸۰ ۸۶ ی ی ϡ ی ی ی ی. ی Ӂی یی ی Ԙی یϡ ی Ӂی ی . یی ی ی ی ی ی ی Ӂیی ی . ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ϙی ی ی ی . ی Ӂیی ی ی ی ی ی . Ӂیی ی ی ی ی ی ی ی .(یی ی Ӂیی ی)

یی Ӂییی ی ی ی ѐ ی ی ی ʻ ی.(یی Ӂیǡ )

ی ی ی ی ی ی ی ی Ӂیی ی یی ی ی . ی ی ی یԭیی ی Ӂیی ییϡ ی Ԙ ی ( ی ) یی ی ( ) ی с (ی ) (ی ) یی ی ی (ی ) ی ی یی ی .(یی ی Ӂیی ی)

ԝی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی. ی ی Ӂی ی . ی ی ی ی ی ʡ ی ی Ӂی ѡ ی یی ی .

ی یѡ ی ی Ӂیی ی . Ǎލی ی ی ی ی ϡ э ԝیی ی . ی ی 坭ی ی ǘی ی. ǘی ی ی ی ϡ ی Ӂ ی ǘ ʻ ی ی ی. ی ی یی ی .( ǡ )

 

ی

یԭیی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ӂیی . ی ی ی یی یی ی ی ی ޭ ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی Ӂیی Ӂی Ӂی ی ی یی ی . ی ǡ ی Ӂیی ԭیی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی یʝی ی ی ییϡ ی ی Ӂیی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ԭی ی ی یی ޡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǝ ی یϡ Ӂی ی.

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی. یی ی ̝ی ӡ ̝ی ی یی ی ѐ یԭیی ʝی ی ی ی یی ʘ ی یϡ ی ی ی ی ی یی ی ی ʝی ی ی ی ی ی ی ی Әӡ ی ̝ی ʘ ی ̝ی ی ی ʝی ی ی ی ی ی یϡ یی ییی Ǎ Șی Ә ... ی ی ی ی .

 


* اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید، میتوانید این مطلب را به شبکهی مورد نظر خود ارسال کنید:

Delicious delicious    Facebook facebook    Twitter twitter    دنباله donbaleh    Google google    Yahoo yahoo    بالاترین balatarin


كانون پژوهشى نگاه، www.negah1.com